Luận Về Địa Không Địa Kiếp

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!
Địa Không Địa Kiếp là những sát tinh hạng nặng trong Tử Vi Đẩu Số, mời các bạn cùng xem những đặc điểm của hai sao này nhé!

Địa Không cùng Thiên Không có phân biệt thế nào?

Học sinh hỏi: tôi xem 《Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư》, trên mặt chỉ có Thiên Không, không có Địa Không。 Chúng ta hiện tại dùng sao Địa Không này là từ nơi nào đến vậy?

LĐL trả lời: Thiên Không trên 《Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư》, chính là Địa Không mà chúng ta hiện tại trên phần mềm bài bàn hiển thị。 Đến nỗi Thiên Không trên phần mềm bài bàn, là một loại Không Vong khác, tính chất phải so với Địa Không nhu hòa một chút。

Học sinh hỏi: vậy Địa Không cùng Thiên Không có phân biệt thế nào vậy? Có phân biệt rất lớn sao?

LĐL trả lời: bản chất của hai cái đều là Không Vong, chỉ là Lực lượng của Địa Không càng lớn hơn, lực lượng của Thiên Không khá nhỏ。 Ví dụ như, Lộc Tồn rơi vào Thiên Không, chỗ nhận đến ảnh hưởng mặt trái so với rơi vào Địa Không nhỏ hơn。 Tiếp theo, lực ảnh hưởng của Thiên Không đối với Hóa Lộc Hóa QuyềnHóa Khoa cũng khá là có hạn。

Địa Không Địa Kiếp thường chủ về tai họa không ngờ

Địa Không Địa Kiếp của Tử Vi Đẩu Số là hố đen phải không?

Học sinh hỏi: Địa Không、 Địa Kiếp là hố đen trong vũ trụ phải không?

LĐL trả lời: Địa Không、 Địa Kiếp cùng hố đen trong vũ trụ so sánh, trên tính chất có địa phương tương tự。 Cái gọi là hố đen, là một loại tinh thể dẫn động rất mạnh, bất kỳ đồ vật cách nó quá gần, đều sẽ sa vào trong đó, không cách nào chạy thoát。

Chúng ta tại trên Tử Vi Đẩu Số chỗ sử dụng Địa Không、 Địa Kiếp, cũng liên quan một loại “hấp lực”, sẽ cầm đồ vật tốt cho hút đi。 Thông thường đến nói, hai khỏa tinh này đều là hung đó。

Bất quá, chúng ta chẳng hề có thể nói Địa Không Địa Kiếp chính là hố đen, bởi vì cổ nhân không hiểu hố đen là gì, mà chúng ta hiện tại cũng không có càng nhiều chứng cứ đến chứng minh, vì vậy hiện tại là không cách nào làm ra luận đoán đó。

Phân Biệt Địa Không Địa Kiếp Thế Nào?

Học sinh hỏi: Địa Không cùng Địa Kiếp có phân biệt thế nào?

LĐL trả lời: phân biệt này, nói đến rất đơn giản。 Trông mặt bắt hình dong, Địa Không trọng tại chữ Không, Địa Kiếp trọng tại chữ Kiếp。 Không và Kiếp đều là tan biến, nhưng hình thức của tan biến bất đồng。 Thông thường đến nói, Địa Không là tan biến không có lý do, không hiểu ra sao tựu rỗng mất rồi, trong chốc lát thì không có rồi, sau sự việc tìm không ra nguyên nhân, cũng không hiểu đồ vật mất đi đã đi nơi nào, chỉ có thể quy kết là an bài của trời cao; Địa Kiếp thì là tan biến có lý do, sau sự việc có thể tìm ra nguyên nhân, cũng có thể biết rõ đồ vật mất đi đã đi nơi nào。

Địa Không、 Địa Kiếp bởi vì đại biểu mất đi, vì vậy không chỉ vẻn vẹn ảnh hưởng vật chất, cũng đối với tinh thần của một cá nhân có ảnh hưởng。 Cái đạo lý này rất đơn giản mà, bạn nếu như đã mất một món tiền, trên tư tưởng、 trên cảm xúc đương nhiên sẽ phát sinh cải biến。

Bất quá, Địa Không、 Địa Kiếp cũng không thể nói là hung tinh tuyệt đối。 Có một số thời gian, mất đi đều không phải việc xấu, nhận được cũng chẳng hề nhất định là việc tốt。 Đối với khái niệm của Địa Không、 Địa Kiếp, LĐL kiến nghị mọi người hiểu rõ một chút Không Vong bên trong Tử Bình Bát Tự, sau đó lại đến tham chiếu nội dung trên 《Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư》đến học tập。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *