Long Trì Phượng Các

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Long TrìPhượng Các, trông mặt bắt hình dong, đại biểu nơi ở của Long、 Phượng, cũng có thể biểu thị năng khiếu kỹ thuật。

Long、 Phượng đều là sinh vật kiêu ngạo、 có quý khí、 tầng thứ khá cao, vì vậy người mà cung Mệnhcung Thân (身)、 cung Phúc Đức có Long Trì、 Phượng Các, cũng sẽ có đủ đặc tính kiêu ngạo、 cao quý、 không tùy tục。 Nếu như Long Trì、 Phượng Các còn cùng các loại tinh diệu như Tử ViThiên LươngThái DươngHoa CáiThiên Vu đồng cung, đặc điểm kiêu ngạo sẽ càng thêm nổi bật。

Nhưng mà, Long Trì、 Phượng Các không phù hợp cùng sát tinh、 Hóa Kỵ đồng cung, gặp đến sát tinh、 Hóa Kỵ, quý khí sẽ giảm giá trị lớn。

Long Trì、 Phượng Các đại biểu năng khiếu kỹ thuật, phân biệt là tính thực dụng của Long Trì khá mạnh, tính nghệ thuật của Phượng Các khá mạnh。 Đơn giản đưa lên ví dụ: Long Trì có thể đại biểu quyền thuật thể dục quân đội、 cầm nã thuật, Phượng Các thì có thể đại biểu biểu diễn hoa kiếm。

Tại khi nhập cung Mệnh, Long Trì、 Phượng Các phù hợp cùng sao Thiên Cơ đồng cung, có thể tăng thêm tài nghệ của Thiên Cơ。

Long Trì、 Phượng Các khi tại cung Điền Trạch khá cát lợi, có thể khiến tòa nhà biến thành càng mỹ quan、 càng sạch sẽ。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *