Linh Tinh Cung Mệnh

12 Cung Trong Tử Vi, Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Linh Tinh Ở Cung Mệnh

Học sinh hỏi: tôi nhớ được Lệnh lão sư giảng qua, Hỏa Tinh tọa mệnh là tính cách hướng ngoại、 ưa thích nói chuyện; mà Linh Tinh tọa mệnh thì biểu thị hướng nội、 không thích nói chuyện。 Mà tôi vài ngày trước nhìn thấy mệnh bàn bạn bè của tôi, anh ấy chính là Linh Tinh tọa mệnh, nhưng anh ấy rất hướng ngoại, cũng rất ưa thích nói chuyện, đây là nguyên nhân gì vậy?

LĐL trả lời: liên quan với những lời bình luận này của Hỏa Tinh, đích xác là tôi giảng qua đó。 Nhưng mặt sau nội dung liên quan với Linh Tinh tôi không có giảng qua, đây khẳng định không phải tôi giảng đó, bạn nhớ nhầm rồi。

Từ Âm Dương Ngũ hành đến phân tích, Hỏa Tinh thuộc Dương Hỏa, là một khỏa tinh nhiệt tình、 dâng trào, nhập cung Mệnh thông thường biểu thị hướng ngoại、 tích cực、 hiếu động、 cấp thiết、 thích nói chuyện; Ngũ hành của Linh Tinh là Âm hỏa, so sánh Hỏa Tinh mà nói, cá tính của Linh Tinh sẽtrầm muộn một chút、 nội liễm một chút, nhưng vẫn cứ không thể dùng từ “hướng nội” này đến đánh giá。 Bởi vì bất kể là Dương Hỏa hay là Âm hỏa, đều có sẵn bản chất của 【phát xạ】, Hỏa Tinh không chỉ sẽ phát nhiệt, còn sẽ phát quang; Linh Tinh thì chủ yếu là lấy phát nhiệt là chủ, phát quang là phụ。

Linh Tinh cung Mệnh có tính cách thâm trầm
Bởi vì Linh Tinh có tính chất phát nhiệt, vì vậy không thể nói nó nhập Mệnh tựu sẽ hướng nội。 Nếu như muốn tôi đến đánh giá, tôi sẽ nói: Linh Tinh so với Hỏa Tinh càng trầm muộn, vì vậy người có Linh Tinh tọa mệnh nói chuyện、 làm việc đều không vội vàng, tốc độ nói chuyện khá chậm、 tốc độ làm việc khá chậm, hiểu biết cân nhắc trước sau, sẽ cân nhắc nhiều một chút。

Đương nhiên, người có Linh Tinh tọa mệnh, tính cách cụ thể của nó là thế nào, vẫn cứ phải xem 【tổ hợp tinh diệu】 đến xác định, không thể chỉ xem một cái Linh Tinh liền hạ kết luận。 Ví dụ như nói, người có Thiên Đồng、 Linh Tinh tọa mệnh, cùng người có Thiên Lương、 Linh Tinh tọa mệnh, cá tính khẳng định là có khác nhau rất lớn đó, bởi vì chính diệu cũng sẽ ảnh hưởng tính cách của một cá nhân。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *