Liêm Trinh Tham Lang

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Liêm Trinh Tham Lang Là Gì

Mệnh Liêm Trinh Tham Lang là cung Mệnh có hai sao Liêm Trinh và sao Tham Lang đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Liêm Trinh và Tham Lang.

Luận Giải Mệnh Liêm Trinh Tham Lang

Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị Hợi tọa mệnh, hai sao đều là lạc hãm。 Nếu như Liêm Trinh、 Tham Lang đều không có Tứ Hóa, Tham Lang của cung Hợi lực ảnh hưởng lớn hơn, cung Tị Liêm Trinh lực ảnh hưởng lớn hơn。

Cung Mệnh thích gặp Địa KhôngĐịa KiếpHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, nếu như tại đồng thời gặp đến sát tinh, còn gặp được Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtLộc TồnHóa LộcHóa Quyền v.v, chủ năng lực cá nhân mạnh, thành tựu lớn。 Tam phương tứ chính chỉ thấy sát tinh mà không có cát tinh cát hóa, khó quý hiển, nhưng nếu như Đại vận phù trợ, có thể làm giàu。

Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị、 cung Hợi, là kết cấu “gặp cát phúc thịnh phong”, biểu thị thấy cát tinh cát hóa nhiều có thể giàu có, nhưng mà phải đề phòng “ứng quá tam tuần hậu, tu phòng bất thiện chung”, tại sau khi phát đạt có nguy hiểm từ nơi cao rơi xuống。 Người có loại mệnh cục này, cần phải nâng cao đạo đức tu dưỡng cá nhân, xa cách Hoàng、 Đổ、 Độc (các thói hư tật xấu như đánh bạc, hút chích…)。

Liêm Trinh Tham Lang là tổ hợp của Chính đào hoa chủ、 Phó đào hoa chủ, vì vậy không phù hợp lại cùng các loại tinh diệu như Thiên DiêuHồng LoanThiên HỷVăn XươngVăn Khúc tương hội, tại dưới đại đa số tình huống chủ bất lợi, biểu thị tính cách khá phù phiếm。 Trừ phi là có các loại sao Địa Không、 Thiên Hình khắc chế Tham Lang, còn gặp được Lộc Tồn、 Hóa Lộc các loại cát tinh, mới có thể khiến cục diện có chỗ chuyển biến tốt đẹp。

Liêm Trinh Tham Lang rất dễ dính vào tù tội 


1、 Người sinh năm Giáp, cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Lộc, cùng Phá Quân Hóa QuyềnVũ Khúc Hóa Khoa hội hợp。 Người sinh Năm Giáp có thể tham chính, nhưng còn bởi vì tại tam phương tứ chính trong đó gặp được một trong Kình DươngĐà La, vì vậy trên con đường làm quan nhiều phân tranh、 nhiều phiền phức, từ phát triển lâu dài đến xem tiền đồ không lớn。 Khá thích hợp tham gia võ chức、 công tác loại kỹ thuật, làm buôn bán thông thường cũng có thể。 Tam phương tứ chính thấy Tả Phù、 Hữu Bật khá cát lợi。

2、 Người sinh năm Ất, cung Tài Bạch Tử Vi Hóa Khoa, an mệnh tại cung Hợi khá cát lợi, bởi vì lúc này cung Quan Lộc Vũ Khúc cùng Lộc Tồn đồng cung, sự nghiệp khá ổn định, có thể có thu nhập không tệ。

3、 Người sinh năm Giáp、 năm Ất, cùng gia đình duyên phận khá cạn。

4、 Người sinh năm Bính, cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Kỵ đối với nam mệnh ảnh hưởng nhỏ, thấy cát tinh nhiều、 sát tinh ít có thể làm giàu, nhưng thông thường không chủ quý。

5、 Người sinh năm Bính, cung Mệnh Liêm Trinh Hóa Kỵ đối với nữ mệnh ảnh hưởng khá lớn, ảnh hưởng hôn nhân của nữ mệnh。 An mệnh tại cung Tị, khi cấu thành “Dương Đà Giáp Kị” càng là nghiêm trọng, sẽ dẫn đến cuộc đời cô độc, bản thân dễ nhận đến người khác gạt bỏ。 Kỳ thực nam nhân Liêm Trinh Tham Lang tọa mệnh, cấu thành “Dương Đà Giáp Kị”, cũng chủ cô độc、 bị người gạt bỏ, nhưng nếu như nam mệnh công tác nỗ lực, còn gặp đến một bước vận tốt, tại sau khi tài vận biến tốt cũng sẽ khiến vận thế cảm tình chuyển biến tốt đẹp。

6、 Người sinh năm Đinh, cung Phụ Mẫu Cự Môn Hóa Kỵ, cùng cha mẹ duyên phận khá cạn, dễ cùng cha mẹ có khẩu thiệt tranh chấp。 Người sinh năm Đinh, nên an mệnh tại cung Hợi là tốt, lúc này cung Điền Trạch có thể được song Lộc củng thấu, khá cát lợi。

7、 Người sinh năm Mậu, cung Mệnh Tham Lang Hóa Lộc, còn có thể gặp được Lộc Tồn đồng cung, hoặc là Lộc Tồn tại cung Thiên Di, đối với tài vận vô cùng có lợi。 Người sinh năm này thông minh、 ngộ tính cao、 học tập tốc độ nhanh, nhưng phần lớn ham chơi、 không bằng lòng cố gắng, dẫn đến thành tựu tại trên học thuật có hạn。 Người sinh năm này nếu như gặp được Địa Không、 Địa Kiếp, tài khí hạ thấp, nhưng có thể biến thành ngay thẳng một chút, khiến đào hoa yếu đi; nếu như không gặp được Địa Không、 Địa Kiếp, tài khí khá vượng, thu nhập cao, nhưng mà càng dễ dàng dẫn đến đào hoa。

8、 Người sinh năm Kỷ, cung Mệnh Tham Lang Hóa Quyền, còn có thể cùng Vũ Khúc cung Quan Lộc Hóa Lộc hội hợp, nếu như lại gặp được Tả Phù、 Hữu Bật v.v, cách cục khá lớn, có thể trở thành lãnh đạo。

9、 Người sinh năm Canh, cung Quan Lộc Vũ Khúc Hóa Quyền, khá lợi cho tham gia công tác võ chức、 tính kỹ thuật, hoặc là nắm giữ tài quyền, làm kế toán cũng có thể。 Thấy Tả Phù、 Hữu Bật có thể trở thành lãnh đạo。

10、 Người sinh năm Tân, an mệnh tại cung Tị khá cát lợi, có thể cùng Lộc Tồn cung Quan Lộc hội hợp。 Cung Phụ Mẫu Cự Môn Hóa Lộc, thông thường biểu thị gia cảnh không tệ, phụ thân khá có tài năng。 Cung Mệnh không phù hợp cùng Văn Xương Hóa Kỵ đồng cung, sẽ dẫn đến lòng thượng tiến yếu đi, tính cách phù phiếm。

11、 Người sinh năm Nhâm, cung Tài Bạch Tử Vi Hóa Quyềncung Điền Trạch Thiên Lương Hóa Lộc, mà cung Mệnh còn có khả năng có Lộc Tồn đồng cung, hoặc là Lộc Tồn tại cung Thiên Di chiếu nhập cung Mệnh, chủ cát。 Người an mệnh tại cung Hợi, có thể cấu thành kết cấu “Minh Lộc Ám Lộc”, đối với tài vận vô cùng có lợi; an mệnh tại cung Tị tài vận hơi kém hơn。 Tại khi vận thế cát lợi, mệnh cục này có thể kiếm một món lớn, nhưng cần chú ý lực ảnh hưởng của nguyên cục Vũ Khúc Hóa Kỵ, nếu như Đại vận không cát lợi, mà bản thân còn mù quáng đầu tư、 mù quáng bành trướng, thì có rủi ro thất bại。

12、 Người sinh năm Quý Tham Lang Hóa Kỵ, mà cung Mệnh tất nhiên còn cùng Đà La đồng cung, hoặc là tam phương tứ chính gặp được Kình Dương、 Đà La, đối với vận thế phát triển bất lợi, biểu thị trên sự nghiệp trắc trở nhiều。 Nhưng thấy cát tinh、 cát hóa nhiều cũng có một số vận Thiên Tài, nếu như là làm buôn bán, thận trọng hành sự vấn đề không lớn。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *