Liêm Trinh Phá Quân

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Liêm Trinh Phá Quân Là Gì

Mệnh Liêm Trinh Phá Quân là cung Mệnh có hai sao Liêm Trinh và Phá Quân đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Liêm Trinh và Phá Quân.

Luận Giải Mệnh Liêm Trinh Phá Quân

Liêm Trinh Phá Quân tọa mệnh tại cung Mão Dậu, thông thường nên an mệnh tại cung Mão là tốt, cung Dậu thứ hai。 Mệnh thành cách này、 tam phương tứ chính còn mang sát tinh, thời niên thiếu tất có tai ách, nên trùng bái cha mẹ là phù hợp。

Vô luận năm nào sinh ra, nữ mệnh hôn nhân đều bất lợi。

Người an mệnh cung Mão, thấy Tả PhùHữu Bật, có lực lãnh đạo, có thể làm công vụ viên, nhưng người này tì khí không tốt, tính cách hơi biểu hiện nịnh bợ, cần xem Đại hạn hướng đi đến quyết định tình huống phát triển một đời của người này。

Liêm Trinh Phá Quân tại cung Mão, cùng Văn Xương đồng độ, tam phương không có sát tinh, thấy cát tinh nhiều, cũng chủ phú quý。 Chú ý, nếu chỉ có Văn Xương đồng độ, mà không có cát tinh còn lại、 cát hóa, người này phát triển chỉ là thông thường mà thôi。

Liêm Trinh Phá Quân phù hợp với binh nghiệp 

1、 Người sinh năm Bính, Liêm Trinh Hóa Kỵ cùng Phá Quân đồng độ, không thấy sát tinh, mà có cát tinh hội hợp, có cơ hội bạo phú, nhưng có khả năng bạo phát bạo bại。 Chính là “mắt xem anh ấy xây nhà cao tầng, mắt xem anh ấy mời khách khứa, mắt xem anh ấy nhà lầu sụp”, cần chú ý tình hình cung vị Vũ Khúc Tham Lang

2、 Người sinh năm Ất, sao Lộc Tồn lạc tại cung Mão, cung Tài Bạch Tử Vi Hóa Khoa, tính làm “Khoa Lộc hội hợp”, chủ người này có ánh mắt, có thể thấu rõ xu thế phát triển của sự vật, còn chủ bản thân có lực sáng tạo, dám ở đột phá。 Tại người khác nhìn thấy, là hành động mạo hiểm、 đánh bạc、 đầu cơ, tại anh ấy nhìn thấy, lại là cơ hội tốt do trời ban tặng, tất thắng không nghi ngờ gì。

Người sinh năm này, bề ngoài cương nghị quả quyết, nội tâm lại nhiều cân nhắc, cung Thân (身) lạc tại cung vị Thiên PhủThiên Tướng, hành sự có tính kế hoạch, nhưng là người khá là hà khắc, tuy có thể phú quý, lại không dễ chung sống。

3、 Người sinh năm Giáp, Liêm Trinh Hóa LộcPhá Quân Hóa Quyền tọa mệnh, nhưng cung Mệnh tất nhiên cùng Kình Dương đồng độ, hoặc là tam phương tứ chính hội chiếu Kình Dương、 Đà La, phù hợp tham gia công tác loại kỹ thuật, thấy nhiều đào hoa tinh, cũng có thể làm diễn viên、 ca sĩ。

4、 Người sinh năm Giáp, cung Nô Bộc Thái Dương Hóa Kỵ, cùng Cự Môn đồng độ,thường cùng bạn bè、 thuộc hạ có khẩu thiệt thị phi vô vị。 Cũng biểu thị bản thân đối với bạn bè vô cùng tốt, nhưng bạn bè lại đố kị bản thân, đối với bản thân bất mãn。

Nếu như muốn lợi dụng trợ lực của cung Nô BộcThái Dương Cự Môn nên gặp Tả Phù Hữu Bật là cát, mà còn không thể mang sát tinh, nếu như có sát tinh, thì trợ lực cực kỳ kém sắc。

5、 Người sinh năm Quý, Phá Quân Hóa Lộc tọa mệnh, nên an mệnh cung Dậu là tốt, bởi vì lúc này Lộc Tồn tại cung Điền Trạch, cùng Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, Thái Âm còn hóa ra Khoa tinh, tam hợp cát tinh nhiều, tất nhiên có bất động sản nhiều nơi, của cải phong phú。

Nếu như an mệnh tại cung Mão, thì là kết cấu của tay trắng khởi nghiệp, cần gian khổ cầu tài。

Phá Quân Hóa Lộc tại cung Mệnh, rất nhiều việc cần phải tự mình đi làm, khá khó thu được ngoại giới giúp đỡ。 Thông thường đến nói, một đời sự nghiệp đa biến。

6、 Người sinh năm Tân, Lộc Tồn lạc tại cung Dậu, cung Nô Bộc Cự Môn hóa ra Lộc tinh, nên an mệnh tại cung Dậu là cát。 Nhưng cung Mệnh tam phương tứ chính tốt nhất còn có Tả Phù、 Hữu Bật, đến tăng cường khí thế của cách cục, bằng không phát triển thông thường。

7、 Người sinh năm Kỷ, cung Quan Lộc Vũ Khúc Hóa Lộc cùng Tham Lang Hóa Quyền đồng độ, thông thường nên tham gia công tác loại kỹ thuật là phù hợp, cũng có người công tác nghề nghiệp IT。

8、 Người sinh năm Kỷ, vô luận nam nữ, cung Phu Thê đều nên không thấy Văn Khúc Hóa Kỵ là cát。

9、 Người sinh năm Mậu, chủ xa rời quê hương phát triển。 Cung Quan Lộc Tham Lang Hóa Lộc, thì trên sự nghiệp nhiều giao tế、 ưng thù。 Thích tam hợp Thiên Mã, cấu thành “Lộc Mã củng mệnh”, cũng chủ bôn tẩu sinh tài, nhưng hiệu quả không bằng Lộc Mã Giao Trì

10、 Người sinh năm Đinh, cung Điền Trạch Thái Âm Hóa Lộc, nên an mệnh cung Dậu là cát。 Cung Điền Trạch cát tinh càng nhiều, thì bất động sản càng là phong phú, có thể thành đại phú。

11、 Người sinh năm Canh, nam mệnh tay trắng khởi nghiệp, nữ mệnh thì chủ hôn nhân bất lợi。

12、 Người sinh năm Nhâm, cung Quan Lộc Vũ Khúc Hóa Kỵ, thông thường thích hợp tham gia công tác loại kỹ thuật。 Nữ mệnh vô cùng bất lợi, bởi vì Vũ Khúc Hóa KỵQuả Tú, xung chiếu cung Phu Thê, đối với hôn nhân tất nhiên có ảnh hưởng vô cùng bất lợi。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *