Liêm Trinh Hóa Kỵ

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

LIÊM TRINH HÓA KỴ GẶP SÁT TINH?


Học sinh hỏi: vì sao Liêm Trinh Hóa Kỵ, thấy sát tinh có tai nạn lớn vậy?

LĐL trả lời: bạn có thể đem Liêm Trinh lý giải là huyết dịch, Liêm Trinh Hóa Kỵ chính là huyết dịch xuất hiện vấn đề, lại thêm vào sát tinh, vấn đề biến thành rất nghiêm trọng, vì vậy tựu dễ có tai nạn。

Đối với cái vấn đề này, cũng có thể đổi một góc độ giải thích, Liêm Trinh bản thân tựu liên quan sát khí, Hóa Kỵ thì sát khí rất nặng, còn thêm vào sát tinh, vì vậy sẽ có kết quả không tốt。

a

LIÊM TRINH HÓA KỴ Ở CUNG QUAN LỘC?

Học sinh hỏi: Tử Vi tọa mệnh, người sinh năm Bính, cung Quan Lộc có Liêm Trinh Hóa Kỵ, như nào giải thích vậy?

Lệnh Đông Lai trả lời: tại dưới loại tình huống này, phải xem uy lực của Liêm Trinh Hóa Kỵ là lớn hay nhỏ。 Ví dụ như nói, Tử Vi Thiên Phủ tại cung Dần tọa mệnh, người sinh năm Bính, cung Quan Lộc có Kình Dương、 Liêm Trinh Hóa Kỵ、 Thiên Tướng, loại tổ hợp này thì rất không tốt rồi, biểu thị trên sự nghiệp nhiều phân tranh, dễ dẫn đến quan ty thị phi。

Ngoài điều này ra, những sát tinh này xung chiếu cung Phu Thê, cũng sẽ dẫn đến cảm tình vợ chồng xuất hiện vấn đề。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *