Lai Nhân Cung Trong Tử Vi

Phụ Tinh Trong Tử Vi, Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Lai Nhân Cung Là Gì?

Lai Nhân Cung là cung vị có Thiên Can trùng với Thiên Can của năm sinh, Tứ Hóa Phái cho rằng Lai Nhân Cung ảnh hưởng rất lớn đến Tứ Hóa năm sinh, cũng có thể hiểu cung vị này có tác dụng tăng thêm tốt xấu cho Tứ Hóa năm sinh.

Luận Giải Về Lai Nhân Cung

Một số lưu phái Tử Vi Đẩu Số của Đài Loan, có thuyết pháp “Lai Nhân Cung”, chỉ đích thị là cung vị có “Can cung” cùng “Thiên Can năm sinh” tương đồng。

Ví dụ như một cá nhân là năm 1990 sinh ra, một năm này là năm Canh Ngọ, sau khi bài ra mệnh bàn, cung Thìn của cá nhân này chính là Lai Nhân Cung。 Bởi vì Can cung của cung Thìn là “Canh”, cùng Thiên Can năm sinh của anh ấy “Canh” của “Canh Ngọ”là nhất chí đó。

Lão sư Tử Vi Đẩu Số của Đài Loan, đem cái cung vị này gọi là “Lai Nhân Cung”, thậm chí dùng cái cung vị này đi xem kiếp trước, Lệnh Đông Lai cho rằng không thích đáng。

Đầu tiên, Can cung của Lai Nhân Cung là do Thiên Can năm sinh đến bày ra(Ngũ Hổ Độn Nguyên), Thiên Can năm sinh giống như phụ thân, Can cung của 12 cung vị giống như con cái。 Nếu như đem “con cái” gọi là “Lai Nhân”, như vậy “Thiên Can năm sinh” liền đã thành “Lai Nhân của Lai Nhân”, đây hình như nói không thông。

Lai Nhân Cung là cung vị được định nghĩa theo Tứ Hóa Phái

Nếu như muốn Lệnh Đông Lai hạ một cái định nghĩa, không bằng nói cái cung vị này là “Đồng tâm cung”, tức ý tứ của “đồng tâm hiệp lực”。 Can cung của cung vị này cùng Thiên Can năm sinh tương đồng, vì vậy nó chỗ phi xuất Tứ Hóa tất nhiên sẽ tăng cường lực ảnh hưởng của sinh niên Tứ Hóa, cát thì cát gấp bội, hung thì hung gấp bội。

Đơn giản nêu ví dụ: một số người là năm 1969 sinh ra, có Vũ Khúc Hóa Lộc năm sinh tại cung Tài Bạch, thông thường chủ cát lợi, có thể giải thích là 【sinh niên Hóa Lộc giúp tôi kiếm tiền】。 Lúc này cung Tị là Lai Nhân Cung (hoặc là dựa vào Lệnh Đông Lai giảng đó, gọi là Đồng tâm cung, biểu thị cái cung vị này cùng sinh niên Tứ Hóa là đồng tâm hiệp lực đó)。 Cung Tị (Kỷ Tị) phi xuất Vũ Khúc Hóa Lộc, thêm vào Vũ Khúc Hóa Lộc năm sinh, lần nữa đã tăng cường hiệu quả của Vũ Khúc Hóa Lộc。 Đơn giản đến nói chính là cung Tị cũng giúp ta kiếm tiền, có thể vượng cho ta。 Nếu như cung Tị là cung Huynh Đệ, thông thường liền giải thích là anh chị em、 cộng sự hợp tác vượng tài cho ta; nếu như là cung Tị là cung Phụ Mẫu, chính là cha mẹ、 lãnh đạo、 cấp trên vượng tài cho ta; nếu như là cung Tử Tức, chính là thuộc hạ、 vãn bối、 học sinh v.v vượng tài cho ta, nếu như là cung Tật Ách chính là bản thân giúp bản thân kiếm tiền, tương đối độc lập, cung vị khác theo thứ tự loại suy。

Lại tỉ như nói, một số người là năm 1977 sinh ra, có Cự Môn Hóa Kỵ năm sinh tại cung Thiên Di, đã xung cung Mệnh, biểu thị 【sinh niên Hóa Kỵ đối với ta bất lợi, có khẩu thiệt thị phi】。 Lúc này cung Mùi (Đinh Mùi) là Đồng tâm cung, cùng sinh niên Tứ Hóa đồng tâm hiệp lực, phi xuất Cự Môn Hóa Kỵ, lần nữa đã tăng cường nguy hại của Cự Môn Hóa Kỵ。 Nếu như cung Mùi là cung Huynh Đệ, thông thường liền giải thích là anh chị em、 cộng sự hợp tác dễ cùng ta cãi vã, có khẩu thiệt thị phi, bất lợi danh dự; nếu như cung Mùi là cung Phụ Mẫu, chính là cha mẹ、 lãnh đạo、 cấp trên cùng ta có một số mâu thuẫn,cùng ta có khẩu thiệt thị phi, bất lợi danh dự  của ta; nếu như là cung Tử Tức, chính là thuộc hạ、 vãn bối、 học sinh、 truyền nhân v.v cùng ta cãi vã, có khẩu thiệt thị phi, bất lợi danh dự; nếu như là cung Tật Ách chính là trạng thái thân thể đối với bản thân mang đến ảnh hưởng mặt trái khá lớn, cung vị khác theo thứ tự loại suy。

Ví dụ như bên trên mệnh bàn này, là mệnh bàn của một nhân vật công chúng, từ nhỏ gia đình không hòa thuận, cha mẹ ly dị, thành viên gia đình cùng cô ấy quan hệ khá kém, ưa thích quản thúc cô ấy。 Thời nhỏ cùng bà cãi vã, sau này có hai đoạn hôn nhân, hai lần trượng phu đều bôi nhọ cô ấy, nói chuyện xấu của cô ấy, đối với danh dự của cô ấy tạo thành tổn hại rất lớn。 Nguyên nhân là cung Điền Trạch (Đinh Mùi) là Đồng tâm cung, cùng sinh niên Tứ Hóa đồng tâm hiệp lực, nếu như là việc tốt thì tốt gấp bội, nếu như là việc xấu thì xấu gấp bội。

Mệnh bàn này có lẽ có người không lý giải: cung Điền Trạch (Đinh Mùi) đã tăng cường nguy hại do Cự Môn điệp Kị, cũng khiến Thiên Đồng điệp Quyền、 Thái Âm điệp Lộc、 Thiên Cơ điệp Khoa, là có phải cũng có một mặt tốt không vậy? Có thể giảng như vậy, bởi vì thời nhỏ bà ưa thích quản thúc cô ấy, đối với cô ấy yêu cầu nhiều, thường cùng cô ấy cãi vã, trái lại mà khiến cô ấy càng độc lập tự cường。 Phàm bất cứ việc gì đều có tính hai mặt, từ góc độ này đến nói, người trong nhà cũng là đã mang đến một số chỗ tốt đó, tối thiểu nhất sẽ không tổn hại sự nghiệp của cô ấy, chủ yếu tổn hại đích thị là thanh danh、 cùng cô ấy cãi vã (Cự Môn Kị)。

Sau cùng, lại vì mọi người tổng kết một chút về mạch suy nghĩ luận đoán của Lai Nhân Cung (Đồng tâm cung):

1、 Trước tiên xem sinh niên Tứ Hóa đối với bản thân chủ yếu là cát hay là hung;

2、 Lại tìm kiếm Đồng tâm cung, giảng giải cái cung vị này tăng cường tác dụng của đối với sinh niên Tứ Hóa, ví dụ như giúp bản thân kiếm tiền (đã tăng cường Lộc), hoặc là gây trở ngại bản thân (đã tăng cường Lực lượng của Kị);

3、 Cần phải xem cung vị nhận điệp Lộc、 điệp Quyền、  điệp Khoa、 điệp Kị xung, những cung vị bị xung này khả năng nhận đến ảnh hưởng càng lớn;

4、 Thông thường đến nói, Hóa Lộc là kiếm tiền, Hóa Quyền là quản chế、 yêu cầu、 mang tính chất cưỡng ép、 không thể không làm, Hóa Khoa là tri thức、 nổi tiếng, Hóa Kỵ là gây trở ngại。

Đến nỗi một số tư liệu trên mạng, nói Lai Nhân Cung tại cung XX biểu thị tự lập, tại một số cung vị khác biểu thị tha lập, những điều kiện luận đoán này thành lập quá ư đơn giản, hiển nhiên là không có sơ sở đó, cần phải phối hợp sinh niên Tứ Hóa cùng một chỗ xem mới đúng。 Cá nhân Lệnh Đông Lai cho rằng, một số nội dung của can cung phi hóa là rất có đạo lý đó, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật không thành lập, hi vọng mọi người nghiên cứu thêm nhiều, tự nhiên có khả năng vứt bỏ cái giả mà giữ lại cái thật。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *