Kết Quả Của Tử Vi Và Tử Bình Có Xung Đột Không?

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Kết Quả Của Tử Vi Và Tử Bình Có Xung Đột Không?

Học sinh hỏi: kết quả của Tử Vi Đẩu Số toán mệnh cùng kết quả của Bát Tự toán mệnh sẽ xung đột không?

Lão Sư trả lời: thông thường là sẽ không đó。

Học sinh hỏi: Bát Tự khởi Đại vận và Tử Vi Đẩu Số Đại vận vì sao không đồng bộ?

Lão Sư trả lời: Tử Vi Đẩu Số coi trọng tượng, mà Tử Bình Bát Tự coi trọng số, trọng điểm dự trắc bất đồng, thì Đại vận không đồng bộ。 Tôi từng khán bàn cho một người năm 2014 đổi Đại hạn, người này cung Điền Trạch Đại hạn có cát tinh、 cát hóa xung động, bên trong 10 năm này tất nhiên sẽ mua sắm bất động sản, mà còn không chỉ một căn nhà。 Đối phương trả lời nói, qua năm không bao lâu liền đã mua nhà, đã tiêu rất nhiều tiền。 Nhưng là, trạng thái sự nghiệp của cá nhân này năm 2014 biến hóa chẳng hề lớn, thu nhập của bản thân cũng không thấy có cải biến đột xuất。 Tử Vi Đẩu Số chuyển Đại hạn, liên quan đến cải biến hiện rõ của “tượng”, nhưng có thời gian “tượng”đang cải biến, số lại là không có thế nào cải biến đó。

Tử Bình Bát Tự coi trọng đích thị cải biến của “số”, vì vậy năm giao của Đại vận cùng Tử Vi Đẩu Số tựu sẽ phát sinh phân biệt。 Tôi giảng cải biến của Tượng và Số, mọi người khả năng không quá hiểu, tôi lại đơn giản đưa lên ví dụ:
  • Năm 2003, Trung Quốc bạo phát tình hình bệnh dịch “sars”, bộ trưởng vệ sinh Trung Quốc、 thị trưởng Bắc Kinh bị miễn chức, nhưng là miễn chức không lâu sau liền được tái nhậm chức, bởi vì chỗ họ phạm sai lầm chẳng hề nghiêm trọng, chỉ cần tình thế đã qua, tựu có thể tiếp tục làm quan。 Từ trên “tượng” đến xem, là tương đối nghiêm trọng đó, nhưng là từ trên “số” nghiên cứu, đều không phải sự tình gì lớn, vì vậy tình huống của Tử Vi Đẩu Số và Tử Bình Bát Tự suy đoán tựu sẽ sản sinh khác biệt。
Rất nhiều người tính Bát Tự, cho rằng học vấn của Tử Vi Đẩu Số là độ khó càng cao hơn, bởi vì Tử Vi Đẩu Số xem đến đích thị là Tượng, mà đồ vật sau lưng của Tượng là cần người đi suy luận đó。 Tử Bình Bát Tự xem đến chính là số trực tiếp, cụ thể vì sao, cái gì khắc cái gì, cái gì sinh cái gì, đạo lý nhân quả, rất rõ ràng。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *