Hữu Bật Cung Mệnh

Phụ Tinh Trong Tử Vi, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Hữu Bật Cung Mệnh Là Gì?

Hữu Bật Cung Mệnh là chỉ trong cung Mệnh của Tử Vi Đẩu Số có sao Hữu Bật đồng cung, gọi là cung Mệnh Hữu Bật hoặc Hữu Bật ở cung Mệnh. Khi không có các Chính tinh tọa thủ mà chỉ có Hữu Bật thì nó sẽ phát huy ra năng lực rõ rệt.

Luận Giải Hữu Bật Cung Mệnh

Cung Mệnh có Hữu Bật

Hữu Bật Thổ, nam Bắc Đẩu Thiện tinh phụ tá Đế lệnh, nhập miếu, đôn hậu cẩn thận thanh tú cương trực, lòng dạ khoan dung thích bố thí, khá có cơ mưu, chư cung giáng phúc Tứ mộ càng đẹp, nếu hội Tử Vi Tướng Xương Khúc cả đời Phúc Thọ, nếu cùng chư sát nằm cùng và Dương Đà Hỏa Kị xung hợp, thì phúc bạc cũng không là hung, có nốt ruồi kín vết đốm mang tật thương tàn。
Nữ mệnh, hội cát tinh, vượng phu ích tử, tăng đạo sạch sẽ。
Nhập nam mệnh cát hung quyết:
Hữu Bật Thiên Cơ thượng Tể tinh, Mệnh phùng trùng hậu tối thông minh, nếu không có Hỏa Kị Dương Đà hội, gia cát Tài Quan đới thế anh。
Hữu Bật Tôn tinh nhập cung Mệnh, nếu còn sát thấu chủ thường dung, Dương Đà Không Kiếp tam phương thấu, phải tri mang tật tránh tai hung。

Hữu Bật Cung Mệnh có nhiều trợ lực
Hiện tượng của Hữu Bật tại cung Mệnh:   Nếu như bạn là đàn ông mà sao Hữu Bật tại cung Mệnh — bạn sẽ thành thạo viết văn、 tính tình cương trực、 thích bố thí giúp người, mà còn thận trọng, bụng có mưu lược。   Nếu như bạn là phụ nữ mà sao Hữu Bật tại cung Mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử。 (2)Hữu Bật   1、 Hữu Bật thủ mệnh, hội Tử ViThiên PhủThiên TướngVăn XươngVăn Khúc, cả đời phúc dày。   2、 Hữu Bật、 Tử Vi、 Thiên Phủ đồng cung, Tài Quan song mỹ, văn võ song toàn。   3、 Hữu Bật、 Liêm TrinhKình Dương đồng cung, làm đạo tặc còn chủ bị thương。   4、 Hữu Bật cùng các Ác tinh đồng cung, Dương Đà Hoả Kị xung hợp, phúc bạc。   5、 Nữ mệnh được Hữu Bật cùng Thiên Tướng thủ mệnh, một đời có phúc。   6、 Hữu Bật tại cung Phu Thê, chủ người hai lần hôn nhân。 Kết hôn muộn có thể tránh。   7、 Sao Hữu Bật liên quan khí tức đào hoa, mà Tả Phù thì không có。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *