Hóa Lộc Cung Huynh Đệ

Blog, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Cung Huynh Đệ Hóa Lộc Là Tốt Hay Xấu?

Bạn trên mạng hỏi: cung Huynh ĐệHóa Lộc, là tốt hay xấu?

Trả lời: cung Huynh Đệ có Hóa Lộc, đầu tiên phải xem là một khỏa tinh nào Hóa Lộc, tổng thể tam phương tứ chính như nào。

Có thời gian cung Huynh Đệ Hóa Lộc vô cùng cát lợi, có thời gian không có ý nghĩa quá lớn, thậm chí có thể xem nhẹ không tính。

Cụ thể thời gian nào cát lợi, thời gian nào không cát lợi, cần phải xem tổng thể kết cấu, phải xem cung Mệnhcung Quan Lộc v.v。

Cung Huynh Đệ Hóa Lộc Có Phải Anh Em Bạn Bè Giúp Ta Kiếm Tiền?

Bạn trên mạng hỏi: cung Huynh Đệ Hóa Lộc, là có phải ý tứ của anh em、 bạn bè、 cộng sự hợp tác giúp tôi kiếm tiền không?

Trả lời: nếu như là Vũ KhúcThiên Tướng mà còn Vũ Khúc Hóa Lộc, thông thường là chủ cát lợi đó, có khả năng hợp tác kiếm tiền。 Bởi vì Thiên Tướng là giúp đỡ, Vũ Khúc Hóa Lộc là ý nghĩa sinh tài。

Mà còn, nếu như cung Mệnh là Thái Dương Thiên Lương tại cung Mão mà nói, lúc này cung Điền Trạch có thể hội hợp đến song Lộc, biểu thị bất động sản phong phú, cái kết cấu này là rất cường lực đó。

Nhưng mà, nếu như là Thiên Cơ Hóa LộcThái Dương Hóa Lộc, tài khí mang đến khá là có hạn。

Ở đây có thể giảng thêm một điểm, Thiên Cơ Hóa Lộc có đặc chất của Thiên Cơ Hóa Lộc, Thái Dương Hóa Lộc có đặc chất của Thái Dương Hóa Lộc。 Nếu như bạn muốn biết rõ là đặc chất gì, kiến nghị bạn học nhiều thêm một số tri thức cơ sở。

Hóa Lộc cung Huynh Đệ sẽ có anh em đắc lực

Cung Huynh Đệ Thiên Cơ Hóa Lộc

Bạn trên mạng hỏi: cung Huynh Đệ của tôi có Thiên Cơ Hóa Lộc, cung Mệnh Tử Vi Hóa Khoa, tôi có thể nhận được giúp đỡ của cung Huynh Đệ sao?

Trả lời: có thể đó, Thiên Cơ tại cung Huynh Đệ tính chất tổng thể cát lợi, sau khi Hóa Lộc có thể vì bạn mang đến một số tài vận。 Nhưng bản thân Thiên Cơ không chủ tài, vì vậy tiền trực tiếp cấp cho bạn chẳng hề nhiều。 Thiên Cơ này có thể vì bạn bày mưu tính kế, ra một số chủ ý tốt。

Cung Huynh Đệ Thiên Đồng Hóa Lộc

Bạn trên mạng hỏi: cung Huynh Đệ của tôi là Thiên Đồng Hóa Lộc, có thể giúp đỡ tôi kiếm tiền sao?

Trả lời: Thiên Đồng Hóa Lộc tài khí mang đến cũng không tính lớn, nhưng thông thường biểu thị cảm tình tốt, tương đối hòa thuận。 Khi thấy Cự Môn cũng sẽ có cãi vã。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *