Hóa Kỵ Cung Mệnh

12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Hóa Kỵ Cung Mệnh Có Phải Rất Hung Hay Không?

Học sinh hỏi: Hóa Kỵ tại cung Mệnh, là có phải vô cùng hung hay không?

Trả lời: điều này phải phân tình huống。 Bất quá, Hóa Kỵ tại đại đa số thời gian đích xác là chủ hung đó。 Ví dụ như nói, cung Mệnh có Hóa Kỵ, tam phương tứ chính còn bị Hỏa TinhLinh TinhKình DươngĐà La các sát tinh xung xạ, cấu thành kết cấu “tọa sát hội sát”, thông thường đều chủ hung。

Ngoài ra, cung Mệnh、 cung Thiên DiThái Dương lạc hãm Hóa Kỵ、 Thái Âm lạc hãm Hóa Kỵ các loại, lại phối hợp sát tinh, thường thường cũng là chủ hung đó。 Có khi dù cho không có sát tinh, cũng nói không lên cát lợi。

Thời gian tháng 6 giảng dạy, LĐL đề cập đến: xem Không Vong, không chỉ vẻn vẹn phải xem Không Vong cùng tổ hợp tinh diệu, cũng phải xem Không Vong tọa tại cung vị nào。 Ở đây nói cung vị, đã bao quát cung vị nhân sự, cũng bao quát cung vị Địa Chi。 Ví dụ như nói, Không Vong của Thìn Tuất Sửu Mùi, tương đối đến nói lực ảnh hưởng tựu yếu một chút, bởi vì Thìn Tuất Sửu Mùi là Tứ khố địa, biểu thị khóa đến, ít nhiều có thể hạ thấp lực lượng của Không Vong。

Chúng ta xem Hóa Kỵ, kỳ thực cũng là xem như vậy: thứ nhất phải xem Hóa Kỵ cùng tổ hợp tinh diệu, thứ hai phải xem Hóa Kỵ tọa tại cung vị nào。 Ở đây nói cung vị, đã bao quát cung vị nhân sự, cũng bao quát cung vị Địa Chi。 Nếu như bạn không hiểu thế nào gọi là cung vị nhân sự cùng cung vị Địa Chi, có thể lên Baidu tìm một ít bài viết của Lệnh Đông Lai viết。

Tương đối đến nói, lực ảnh hưởng của Hóa Kỵ tại Thìn、 Sửu、 Mùi tương đối nhỏ, bởi vì những cung vị này là khố vị, có khả năng hạn chế Hóa Kỵ, khiến độ sục sôi của nó hạ thấp。

Nếu như Hóa Kỵ tại cung Tý, lực ảnh hưởng cũng khá yếu, bởi vì cung Tý thuộc Thủy, Hóa Kỵ cũng thuộc Thủy, có hiệu quả bao dung, cung vị có thể tiết đi năng lượng của Hóa Kỵ。

Hóa Kỵ cung Mệnh thường hay xuất hiện thị phi

Hóa Kỵ Cung Mệnh Lại Tự Hóa Kị Vô Cùng Xấu Sao?

Học sinh hỏi: có lão sư của Phi tinh phái nói, cung Mệnh tọa sinh niên Kị, còn có tự Hóa Kỵ, hoặc là phi xuất Hóa Kỵ đi cung Thiên Di、 cung Tật Ách, thì thuộc về cách cục nổi tiếng tương đối xấu, là như vậy sao?

Trả lời: loại này thuyết pháp có một số đạo lý, nhưng cụ thể xấu tại nơi nào vậy? Là hôn nhân xấu hay là sự nghiệp xấu? Là thân thể xấu hay là quan hệ nhân tế xấu? Điều này không phải vài ba câu có khả năng nói rõ ràng rồi。 Trên sự thực, lá số bất đồng có phương pháp phân tích bất đồng, hi vọng bạn không được làm chủ nghĩa giáo điều, nếu như bạn nói lá số của người ta không tốt, nhất định cần giảng ra là nơi nào không tốt, vì sao không tốt, phải có lý có căn cứ mới được。

Không Vong Có Giảm Đi Nguy Hại Của Hóa Kỵ Cung Mệnh

Học sinh hỏi: khi Hóa Kỵ tọa mệnh, thời gian còn gặp được Không Vong đồng cung, lực lượng của Hóa Kỵ sẽ không bị Không Vong hút đi vậy? Không Vong có thể hay không hạ thấp nguy hại của Hóa Kỵ vậy?

Trả lời: Không Vong tại một số thời gian là có thể hạ thấp nguy hại của Hóa Kỵ đó。 Nhưng tại đại đa số thời gian, Địa KhôngĐịa Kiếp phối hợp Hóa Kỵ đều chủ hung。ở đây tôi tựu không nêu ra phản mẫu rồi, các vị đừng ngại tự động nghiên cứu。
 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *