Hình Kị Giáp Ấn

Cách Cục Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Cách Cục Hình Kị Giáp Ấn Là Gì?

Vài ngày trước khi giảng dạy tại lớp sơ cấp, có vị bạn học nêu câu hỏi: Hình Kị Giáp Ấn là gì? Vì sao Hai bên giáp của Thiên Tướng chỉ xem chỗ cung vị Cự Môn tựu là được rồi?

Tại khi trả lời cái vấn đề này, LĐL cầm nhân vật trong 《Tây Du Ký》 đã làm một cái thí dụ: Thiên Lương là Đường Tăng, Thiên Tướng là Tôn Ngộ Không, Cự Môn là Trư Bát Giới。

Mệnh vận của Tôn Ngộ Không, rất nhiều thời gian chẳng hề nắm giữ tại trong tay của bản thân。 Tại chương tiết “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, Tôn Ngộ Không sau khi vung gậy đánh chết Bạch Cốt Tinh, hướng Đường Tăng giải thích: “nó là một thây ma ẩn nấp tác quái đó, tại đây mê hoặc lòng người, bị tôi giết chết, nó liền đã hiện nguyên hình。 Trên cột sống của nó có một hàng chữ, gọi là Bạch Cốt Phu Nhân。”

Xem qua, liền “trên sống lưng có một hàng chữ, gọi là Bạch Cốt Phu Nhân” chi tiết như vậy đều đã giảng giải ra đến, hơn nửa sẽ không là giả đó。 Đường Tăng nghe đến giải thích như vậy, cũng đã tin rồi。

Nhưng mà, khăng khăng tại cái thời gian này, Trư Bát Giới bắt đầu khiêu khích ly gián: sư phụ, anh ấy sợ ngài niệm chú, đã làm thủ thuật che mắt, lừa ngài đó!

Nghe đến Bát Giới nói về sau, Đường Tăng liền đã phát hỏa, bắt đầu niệm khẩn cô chú, liền còn kiên quyết muốn đuổi đi Tôn Ngộ Không。 Tôn Ngộ Không tại trước khi đi, dặn dò Sa Tăng: “hiền đệ, đệ là cái người tốt, lại chỉ cần lưu tâm đề phòng ngôn ngữ của Bát Giới。”

Hình Kị Giáp Ấn là một cách cục xấu, rất dễ dính đến hình ngục

—— Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, điều này là nguy hại do “Hình Kị Giáp Ấn” mang đến。

Đường Tăng có thể đại biểu Thiên Lương, bởi vì Đường Tăng là sư phụ, tương đương với cha mẹ, mà ông ấy còn có khả năng giúp đỡ đồ đệ、 chăm sóc đồ đệ, cũng sẽ trừng phạt đồ đệ。 Ông ấy đã cứu ra Tôn Ngộ Không bị đè tại dưới Ngũ hành Sơn, còn vì anh ấy làm một chiếc áo da hổ, đây là một mặt “Ấm” của sao Thiên Lương, có khả năng cứu tai giải ách, có khả năng chăm sóc người; nhưng mà, anh ấy còn nhiều lần khăng khăng cho mình là đúng、 nghe từ một phía, không chỉ niệm khẩn cô chú trừng phạt Tôn Ngộ Không, mà còn vô cùng tuyệt tình phải đuổi đi Tôn Ngộ Không, điều này là một mặt “Hình” của sao Thiên Lương。

Tôn Ngộ Không có thể đại biểu Thiên Tướng, bởi vì tại cái thời gian này, định vị của anh ấy là trợ thủ —— phụ trợ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh。 Vì sao Tôn Ngộ Không tại trên đường lấy kinh thường xuyên ăn thiệt thòi? Bởi vì anh ấy không có đặt thẳng vị trí vào bản thân, anh ấy không cho rằng bản thân là trợ thủ, ở sâu nội tâm vẫn còn lấy tự cho mình là “Tề Thiên Đại Thánh”, luôn luôn đối với Đường Tăng nói năng lỗ mãng, mà còn cũng không có cùng Trư Bát Giới、 Sa Tăng làm tốt quan hệ。

Trư Bát Giới đại biểu Cự Môn Hóa Kỵ, một cái miệng khắp nơi loạn ngôn, dẫn đến các loại thị phi、 phân tranh。 Đương nhiên, “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh” cái câu chuyện này cũng báo cho chúng ta, lực lượng của Cự Môn là rất mạnh đó, Trư Bát Giới chỉ cần mấy câu nói liền có thể khiến Đường Tăng đuổi đi Tôn Ngộ Không。 Nếu như anh ấy nguyện ý nói mấy câu nói tốt, từ đó làm xoa dịu, cũng là có thể khiến Đường Tăng cải biến chủ ý đó。

Tại trong Tử Vi Đẩu Số, người có sao Cự Môn tọa mệnh, nếu như Hóa QuyềnHóa Lộc, còn có cát tinh củng thấu, có thể phát huy ra lực lượng chính diện, có thể trở thành nhân vật có tiếng trong xã hội, phú quý song toàn; nhưng nếu như là Cự Môn Hóa Kỵ, còn gặp được sát tinh khá nhiều, thì sẽ phát huy ra tính chất mặt trái, dù cho có huy hoàng qua một đoạn thời gian, cuối cùng cũng sẽ khuynh bại。

Bất quá, “Hình Kị Giáp Ấn” thông thường không luận là đại hung, chỉ làm là tiểu hung đến giải thích。 Nếu như tam phương tứ chính của Thiên Tướng cát tinh、 cát hóa khá nhiều, có thể hạ thấp nguy hại của “Hình Kị Giáp Ấn”。 Có bạn học cho rằng “Hình Kị Giáp Ấn” chính là đại hung, là vô cùng xấu đó, loại quan điểm này không đúng。 Kỳ thực, Thiên Tướng tại cung vị Địa Chi khác nhau, nhận lực ảnh hưởng của Cự Môn Hóa Kỵ  là bất đồng đó, cùng với tại cung vị nhân sự bất đồng, nhận ảnh hưởng của Cự Môn Hóa Kỵ cũng bất đồng。 Ví dụ như cung Nô Bộc có Thiên Tướng, cấu thành “Hình Kị Giáp Ấn”, lúc này thông thường chỉ trình bày và phân tích hiệu quả của Cự Môn Hóa Kỵ ở cung Quan Lộc là được rồi。

Tại trong đời sống hiện thực, LĐL hi vọng mọi người không được làm Trư Bát Giới, không được làm khiêu khích ly gián、 hành vi tổn người không lợi mình, làm như vậy là không có chỗ tốt đó。 Trừ điều này ra, cũng phải gìn giữ khiêm tốn, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không đánh giá người hoặc việc mà bản thân không hiểu rõ, không được mở miệng chính là mang theo năng lượng xấu làm thương hại người khác。 Nếu như chúng ta mỗi cá nhân đều có thể ôn nhu một chút, vậy nhất định sẽ là một cái thế giới tươi đẹp。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *