Chúng Thủy Triều Đông

Cách Cục Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Văn Hao cư Dần Mão, Chúng Thủy Triều Đông

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư》 nói: Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm。 Văn Hao cư Dần Mão, gọi là Chúng Thủy Triều Đông。

Vương Đình Chi đối với mặt sau giải thích một câu này là: Văn Khúc gọi là Ám diệu, Phá Quân hóa khí là Hao, vì vậy Phá Quân cùng Văn Khúc nằm cùng, tức là tổ hợp của Ám hao。 Nói là 「Chúng Thủy Triều Đông」, tức ví như tài bạch hao tán。 Phú văn nói là cư Văn Khúc Phá Quân cung Dần Mão không cát lợi, trên thực tế cư 3 cung Hợi、 Tý、 Sửu càng là dễ ở hao tán。 Văn Khúc Phá Quân đồng cung, lại kiến sát Kị, hoặc thấy tạp diệu âm ám (như Thiên VuÂm SátPhá ToáiHàm Trì v.v), giả như là cung Mệnh hoặc cung Phúc Đức, phải đề phòng một đời tự làm tự chịu, mua dây buộc mình, cần phải lấy 「thông minh ngược lại bị thông minh hại」 làm phòng bị。

LĐL trước tiên không phản bác chú giải của Vương tiên sinh, trước đem trên dưới văn tự toàn bộ nêu ra ra đến, vì các vị phân tích:

Quý nhập quý hương, phùng nó phú quý。 Tài cư Tài vị, ngộ giả phú ông。

Thái Dương cư Ngọ, gọi là Nhật Lệ Trung Thiên, có quý của chuyên quyền, phú của địch quốc; Thái Âm cư Tý, số viết thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài。

Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc cư thượng phẩm。 Văn Hao cư Dần Mão, gọi là Chúng Thủy Triều Đông。

Nhật Nguyệt thủ không bằng chiếu hợp,ấm phúc tụ nào sợ hung nguy。

Bên trên là 【Văn Hao cư Dần Mão, gọi là Chúng Thủy Triều Đông】 vị trí cụ thể tại trong văn。

Đầu tiên, chúng ta phải làm sáng tỏ một điểm。 Học sinh Tiểu học làm học lý giải, đều biết rõ cần phải “liên hệ văn trên dưới”, không thể cô lập mà đi xem vấn đề。

Chúng ta xem: mặt trước là “phùng chi phú quý”、 “ngộ giả phú ông”、 “Nhật Lệ Trung Thiên”、 “thủy trừng quế ngạc”、 “nhất hô bách nặc”, mặt sau là “nào sợ hung nguy”。 Cả phân đoạn đều là giảng việc tốt, đều là tại giảng sự tình “cát tường”。

Các vị đừng ngại tưởng tượng, mặt trước một đoạn lớn lời hay, mặt sau cũng là lời hay, vậy trung gian thế nào sẽ thêm một lời nói xấu vào trong? Mà còn, “Chúng Thủy Triều Đông” này, là ý tứ của “Đại Giang Đông Khứ”, xem thế nào cũng không giống là lời xấu。

Tô Thức từ rằng: “Đại Giang Đông Khứ,lãng đào tận, thiên cổ phong độ nhân vật。” Xem qua, “Chúng Thủy Triều Đông” giống như không phải rất hung mà。

—— Trên mặt chữ giải thích, khả năng có bạn bè không hài lòng, sẽ nói ĐL lựa chọn từ ngữ diễn đạt。 Chúng ta cầm sự thực nêu ví dụ。

Đầu tiên, Văn Hao cư Dần Mão, có hai cái tính khả năng, một là Phá Quân độc tọa, cùng văn tinh tại cung Dần đồng cung。 Hai là Liêm Trinh Phá Quân tại cung Mão, cùng văn tinh đồng cung。

1、 Liêm Trinh Phá Quân tại cung Mão, tam hợp Tử Vi Thất SátVũ Khúc Tham Lang, cung đối Thiên Tướng triều củng, cung Phúc Đức là sao Thiên Phủ, đây là một cái kết cấu không tệ, dễ dàng trở thành công vụ viên、 người công tác đơn vị sự nghiệp。 Nếu như có văn tinh đồng cung, kỳ thực là không tệ đó, bởi vì Liêm Trinh thích Văn Xương、 Văn Khúc, thông thường không phải việc xấu。

2、 Tại “Văn Hao cư Dần Mão, gọi là Chúng Thủy Triều Đông” trong câu nói này, cổ nhân đem Dần、 Mão đặt song song, nói rõ hai người là trói tại cùng một chỗ đó, một vinh cùng vinh, một tổn đều tổn。 Nếu đã Liêm Trinh Phá Quân tại cung Mão thích văn tinh, như vậy Phá Quân tại cung Dần độc tọa, cũng cần phải là hiệu quả giống nhau。

Tổng hợp bên trên trình bày và phân tích, LĐL tại điều này nghiêm túc báo cho các vị:

【Văn Hao cư Dần Mão, gọi là Chúng Thủy Triều Đông】 câu khẩu quyết này, là một câu lời hay, mà không phải chuyện xấu。 Vương Đình Chi đối với câu nói này giải thích là không quá đúng đó。

Phá Quân tại cung Dần, bị Vũ Khúc Thiên Tướng củng chiếu, tam hợp Thất SátTham Langcung Quan Lộc Tham Lang tại Ngọ), cung Phúc Đức là Liêm Trinh Thiên Phủcung Phu Thê là Tử Vi tại Tý。 Tổ hợp như vậy nếu như có Văn Xương đồng cung thủ mệnh, như vậy Văn Khúc tất nhiên tại cung Phu Thê; nếu như có Văn Khúc đồng cung thủ mệnh, như vậy Văn Xương tất nhiên tại cung Phu Thê

Tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần lại hội hợp mấy cái cát tinh, như vậy nhất định là mệnh phú quý, có thể nói không thua kém với tình huống của Liêm Trinh、 Phá Quân cung Mão cùng văn tinh đồng độ。 Lý do không làm giải thích nhiều, các vị hơi chút nghiên cứu một chút cấu thành của tinh hệ, liền có thể lý giải。

Tại trong bài giảng trước, Đông Lai nhấn mạnh quá nhiều lần, tại thời gian học tập Tử Vi Đẩu Số, ngàn vạn không được mê tín quyền uy。 Thứ mà Vương Đình Chi giảng, rất nhiều đều là đúng đó, tôi cũng thừa nhận ông ấy là đúng đó。 Nhưng là vậy, thứ mà ông ấy sai cũng không ít。 Tỉ như giải thích đối với câu khẩu quyết này, ông ấy chính là hoàn toàn sai lầm đó。

Sau cùng, lại đưa một cái vấn đề suy nghĩ: Phá Quân tại cung Thân, cùng văn tinh đồng độ tọa mệnh, cùng cung Dần cùng văn tinh đồng độ thủ mệnh, hai cái có phân biệt thế nào? Là cung Dần tốt, hay là cung Thân tốt? Vì sao? Cung Thân sẽ xấu hơn rất nhiều hay không?

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *