Chọn Ngày Giờ Sinh Mổ Theo Tử Vi

Giải Đáp Tử Vi, Tử Vi Và Đời Sống
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Chọn Ngày Giờ Sinh Mổ Theo Tử Vi Có Hữu Dụng Không?

Học sinh hỏi: chọn giờ sinh mổ hữu dụng sao?

Lão Sư trả lời: bản thân tôi có nghiệp vụ “chọn giờ sinh mổ ”, nhưng thẳng thắn báo cho mọi người, công dụng của chọn giờ sinh mổ đều không phải rất lớn。 Con cái của bạn phải chăng thành tài, bồi dưỡng của hậu thiên、 giáo dục mới là trọng yếu nhất đó, đến nỗi lựa chọn thời gian nào sinh mổ, đây không phải rất quan trọng。

Nguyên do tôi mở “chọn giờ sinh mổ ” hạng nghiệp vụ này, chỉ là bởi vì rất nhiều cha mẹ có yêu cầu mãnh liệt như vậy, bởi vì con cái của họ không cách nào đẻ thường, chỉ có thể sinh mổ。 Như vậy, họ liền rất mong muốn tìm kiếm đại sư, mong muốn biết rõ tại thời gian nào sinh ra là tốt nhất —— không chỉ vẻn vẹn là tại Đại lục, tại Hồng Kông、 Đài Loan cũng có rất nhiều người làm như vậy。

Đối với cha mẹ như vậy, Lão Sư đều sẽ trước thời hạn cho hay: mệnh bàn của đứa bé sinh mổ ra, khả năng có một nửa đều là không chuẩn xác đó, chẳng hề có thể dùng đến toán mệnh。 Các bạn bảo tôi chọn một cái sinh ra thời gian tốt, tôi đương nhiên có thể chọn ra đến, nhưng mà, xin bạn chú ý, tôi không thể cam đoan làm như vậy đối với đứa bé của các bạn có bao nhiêu chỗ tốt, tôi chỉ có thể cam đoan tôi chọn cái thời gian này, chỗ mệnh bàn bài ra là tương đối tốt đó、 cũng có thể phù hợp các bạn yêu cầu đó。

Chọn Ngày Giờ Thành Lập, Kết Hôn Theo Tử Vi Có Hữu Dụng Không?

Học sinh hỏi: chọn ngày thành lập、 chọn ngày kết hôn hữu dụng sao?

Lão Sư trả lời: hai hạng nghiệp vụ này tôi đều không có, như chỗ nói trước, trên cơ bản không có gì hữu dụng, người tư vấn cũng không nhiều。

Có Thể Đoán Biết Được Năm Tháng Ngày Kết Hôn Không?

Học sinh hỏi: ngài có thể hay không suy đoán ra một số người tại năm nào tháng nào ngày nào kết hôn?

Lão Sư trả lời: nếu như muốn tính năm kết hôn là có thể đó, tính đến tháng có độ khó, ngày thì trên cơ bản không khả năng。 Tôi không phải thần tiên, Tử Vi Đẩu Số cũng không phải Tiên thuật, vì vậy không được cho rằng tôi tùy tiện tìm được một cá nhân, thì biết rõ người này năm nào tháng nào ngày nào kết hôn rồi, tôi không có bạn nghĩ như vậy thần kỳ。


Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *