Cải Vận Bằng Phẫu Thuật Thẩm Mỹ ?

Tử Vi Và Đời Sống

Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên !

Xóa Nốt Ruồi, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Có Cải Vận Không?

Học sinh hỏi:xóa nốt ruồi、 phẫu thuật thẩm mỹ sẽ cải biến mệnh vận sao?

Lão Sư trả lời: đương nhiên sẽ。 Ngoài xóa nốt ruồi、 phẫu thuật thẩm mỹ sẽ cải mệnh ra, các phương pháp điều trị còn lại、 các loại thuốc cũng có thể ảnh hưởng mệnh vận của bạn。 Hướng tới những điều nhỏ mà nói, hút thuốc、 uống rượu、 đánh bạc những hành vi này cũng đều đang ảnh hưởng thân thể của bạn, đồng thời cũng đang cải biến mệnh vận của bạn。

Dựa theo nghiên cứu y học, người hút thuốc thọ mệnh trung bình càng ngắn —— đã giảm thiểu dương thọ của bạn, bạn nói là có phải tại cải biến mệnh của bạn hay không?

Người thường xuyên say rượu, chỉ số thông minh sẽ hạ thấp —— khiến bạn biến thành ngu xuẩn, bạn nói là có phải đang cải biến mệnh của bạn không?

Đến nỗi chất gây nghiện、 đánh bạc các loại, trên cơ bản là hại người cả đời đó, điều này càng thêm không cần giải thích rồi。

Xóa nốt ruồi、 phẫu thuật thẩm mỹ khẳng định sẽ cải biến quỹ đạo phát triển mệnh vận của bạn, nhưng không dễ nói là thay đổi được bao nhiêu, cũng không dễ nói là cát hay hung。 Mong muốn xem cát hung, cần phải xem là một năm nào xóa nốt ruồi, một năm nào chỉnh sửa khuôn mặt, dù cho là làm sự việc giống nhau, nhưng năm phát sinh khác nhau, kết quả cũng khẳng định là khác nhau đó。

Thông thường mà nói, chúng ta cần phải xem mệnh bàn của Lưu niên, nghiên cứu vận khí tốt xấu của một năm này, nếu như một năm này vận khí tương đối tốt, mà còn thích hợp làm ra thay đổi, như vậy tựu có thể xóa nốt ruồi、 phẫu thuật thẩm mỹ; nếu như một năm này vận khí tuy nhiên tốt, nhưng không thích hợp làm ra cải biến, vậy thì không được xóa nốt ruồi、 phẫu thuật thẩm mỹ; nếu như một năm này vận khí vô cùng xấu, vậy thông thường liền kiến nghị không được tùy tiện cải biến dung mạo của bản thân, để tránh phẫu thuật thất bại, gặp phải phiền phức、 phân tranh。

Cải Vận Bằng Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *