Cách Xem Lưu Nguyệt, Lưu Nhật

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Cách Xem Lưu Nguyệt, Lưu Nhật Trong Tử Vi Thế Nào?


Học sinh hỏi: Lưu nguyệt、 Lưu nhật của Tử Vi Đẩu Số xem thế nào?

Lão Sư trả lời: cái vấn đề này, đáp án của tôi cùng bạn tìm trên Baidu đến đích thị giống nhau đó。 Tử Vi Đẩu Số khởi Lưu nguyệt, đầu tiên phải định Đẩu Quân。 Đẩu Quân là lấy tháng sinh và giờ sinh của mỗi người làm chuẩn đến suy ra đó, vì vậy Đẩu Quân của mỗi người khác nhau, còn mỗi năm đều khác nhau。

Quy tắc khởi Đẩu Quân thì: dùng chỗ cung vị Thái Tuế của Lưu niên (tức Địa Chi Lưu niên) khởi Chính nguyệt, đếm nghịch số đến trên cung tháng sinh ra, lại dùng cung này khởi giờ Tý, đếm thuận số đến canh giờ sinh ra thì dừng, tức tại cung này an Đẩu Quân。

Sau khi Đẩu Quân năm sinh định ra, về sau Đẩu Quân từng năm có thể thuận bàn mà suy ra, một năm một cung。

Quy tắc khởi Lưu nguyệt thì: lấy cung Đẩu Quân khởi Chính nguyệt, các Lưu nguyệt còn lại thuận bàn mà bố trí, một tháng một cung。 Chú ý, Lưu nguyệt toàn bộ đều là thuận chiều kim đồng hồ chạy, không phân Âm Dương nam nữ thuận nghịch。

Bên trên là Tử Vi Đẩu Số cách an cung vị Lưu nguyệt。 Tứ Hóa của Lưu nguyệt lấy Thiên Can tháng đó là chủ, cần phải qua Tiết Khí。 Tỉ như tháng Nhâm Thân。 Vô luận cung Lưu nguyệt đi đến vị trí nào, Thiên Can đều dùng Nhâm đến độn Tứ Hóa。

Khả năng có bạn học xem không hiểu, vậy thì lại nói qua một lần, ví dụ như nói Chính nguyệt của năm Ất Mùi, nửa tháng trên là tháng Mậu Dần, nửa tháng dưới là tháng Kỷ Mão, chỗ cung vị Lưu nguyệt không phát sinh cải biến, nhưng là Tứ Hóa của Lưu nguyệt là sẽ biến đó, tùy Tiết Khí mà biến。

Tỉ như mùng một tháng giêng năm Ất Mùi của bạn, Lưu nguyệt là tại cung Mão, như vậy tất cả Chính nguyệt, Lưu nguyệt của bạn đều tại Mão, không phát sinh cải biến, thẳng đến tháng hai Âm Lịch mới đi vào cung Thìn。 Nhưng mà, đã đến 16 Tháng Giêng về sau, bởi vì qua Tiết Khí đã biến thành tháng Kỷ Mão, vì vậy Tứ Hóa Lưu nguyệt của bạn phải dùng Can Kỷ đến lấy rồi。

Đến nỗi cách an của Lưu nhật, vậy thì tương đối đơn giản rồi,lấy chỗ cung vị Lưu nguyệt này là mùng một, thuận số theo chiều kim đồng hồ đi tựu được rồi。

Tác Dụng Của Lưu Nhật

Học sinh hỏi: tính Lưu nhật hữu dụng sao? Lệnh lão sư trước đây hình như nói qua, tính Lưu nhật không có tác dụng gì?

Lão Sư trả lời: tính Lưu nhật đương nhiên là hữu dụng đó, đối với chúng ta nắm giữ Tử Vi Đẩu Số có chỗ rất tốt, chỉ là giá trị thực chiến không cao。 Thông thường đến nói, tôi kiến nghị người mới bắt đầu học tính Lưu nhật, chỉ tính xuất hành của Lưu nhật là được rồi, cái khác thì không được tính được。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *