Các Thuật Ngữ Trong Tử Vi

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Đồng Độ Trong Tử Vi Là Gì?

Học sinh hỏi: đồng độ chính là chỉ đồng cung sao?

Lão Sư trả lời: là như vậy。 Tử Vi Đẩu Số một cái cung vị là 30 độ, 12 cái cung vị phân ở 12 Địa Chi, đặt cùng nhau chính là 360 độ, vừa vặn hình thành một cái hình tròn。

Học sinh hỏi: “hội chiếu” là chỉ “tam phương” của một cung vị này, hay là chỉ “tam phương tứ chính” của một cung vị này?

Hội Chiếu Trong Tử Vi

Lão Sư trả lời: liên quan với từ “hội chiếu” này, có lão sư chuyên chỉ tam phương, không bao quát cùng đồng độ của nó; có tư liệu thì đã chỉ tam phương, cũng bao quát đồng độ。

Ngoài ra cũng có một số thư tịch, là đem hai loại tình huống lộn xộn sử dụng đó。 Lão Sư giảng dạy, nếu như là tam phương gặp được, sẽ nhấn mạnh là “tam phương hội chiếu”, nếu như là đồng cung, thì nhấn mạnh là “đồng cung tương hội”。 Tại bên trong tư liệu, có thời gian cũng sẽ cố ý nói mơ hồ một chút,rốt cuộc thiên cơ không thể tiết lộ hết, giảng hơi chút mơ hồ, đối với bản thân tôi có chỗ tốt。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *